Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten ontleend worden

No rights can be derived from the content of this website

Aucun droit ne peut être dérivé du contenu de ce site Web

Pijp Creatie Programma

Uw pijpen gemaakt naar Uw specificaties met de hulp van onze unieke app

Pipe Creation Program

Your pipes made to your specifications with the help of our unique app

Tuyau Creation Programme

Vos tuyaux fabriqués selon vos spécifications à l'aide de notre app unique

Geschiedenis ...

Foto uit het archief van "Het Pierement", een bekend orgelmagazine, met Frans aan het stuur, Leon en Camile in de wagen en vader Aloïs op de aanhanger.

"Monte Carlo" een 80 -toets gecombineerd pijp- en elektronisch orgel gebouwd door Frans en zoon François in 1957 voor een dancing in België.

100 jaar Decap Orgels

Een reportage door Lemondedumas...

Kom meer te weten over orgels en het bouwen van muziekinstrumenten en bekijk de video!


Een rijke geschiedenis


Hoe het in Antwerpen allemaal begon ...


In 1895 begon Aloïs Decap een orgelhandel in Antwerpen om in 1902 zelf met het bouwen van orgels aan te vangen. Frans Decap was een van de zonen van Aloïs die, na WO I, samen met drie broers het bedrijf  "Gebroeders DECAP Antwerpen" oprichtte dat heden ten dage nog steeds bestaat.

Frans Decap Herentals


Hoe het in Herentals verder ging ...


Frans Decap verliet het Antwerpse bedrijf echter om in 1933 in Herentals zijn eigen fabriek, onder de naam "Frans Decap Herentals", op te richten. Vanaf die dag bestonden er dus 2 orgelbedrijven die de familienaam "Decap" in hun naam voerden. In de periode rond WO II bouwde Frans Decap hoofdzakelijk pijporgels waarna hij zich in de jaren 50 specialiseerde in gecombineerde café-orgels om later zelfs geheel elektronische orgels begon te bouwen. Reeds op zeer jeugdige leeftijd hielp Frans' zoon François Decap mee in de orgelfabriek.

 

Orgelfabriek Decap Herentals


Hoe het in Herentals nu verder gaat ...


Na de dood van Frans in 1972 nam François alle activiteiten over en ging verder onder de naam "Orgelfabriek Decap Herentals". Op hun beurt zetten Tony en Frank Decap, twee zonen van François, al vele jaren de traditie verder. Frank is elektronicus, gerenommeerd pijpenmaker en een begenadigd orgelbouwer. Tony, muzikant van opleiding en voormalig orkestleider, is een uitvinder die steeds met nieuwe ontwikkelingen voor de dag komt. Ons bedrijf, dat nog steeds in Herentals gevestigd is, is hoofdzakelijk gericht op het ontwikkelen en op de markt brengen van geheel eigen innovatieve producten en heeft een goede relatie maar geen zakelijke banden met "Gebroeders DECAP Antwerpen" (om alle verwarring te vermijden).