Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten ontleend worden

No rights can be derived from the content of this website

Aucun droit ne peut être dérivé du contenu de ce site Web

Pijp Creatie Programma

Uw pijpen gemaakt naar Uw specificaties met de hulp van onze unieke app

Pipe Creation Program

Your pipes made to your specifications with the help of our unique app

Tuyau Creation Programme

Vos tuyaux fabriqués selon vos spécifications à l'aide de notre app unique

Meer info

Bekijk de documentatie over de "Wisselklep Unit":


-> download documentatie

Galerij

Highlights

Afmetingen

Wisselklep Unit

Uw pijporgel nu ook MIDI-gestuurd


De wisselklep unit wordt tussen het boeksysteem (zg. mechaniek) en het instrument geplaatst en laat toe het instrument naar keuze via het bestaande systeem of via een computer aan te sturen. In het bovendeksel hebt u de mogelijkheid om langs elke zijkant een luchttoevoerbuis aan te sluiten.


De unit beschikt over 16 wisselmagneten zodat u er dus 16 elementen mee kan aansturen. Achteraan  vindt u de stekkerverbindingen waarmee u verschillende units in serie kan aansluiten,  waarbij het MIDI-signaal telkens doorgelust wordt.

Wisselklep Unit 

Foto's en 3D-tekeningen:

Wisselklep Unit 

De voordelen op een rij:

  • Het originele boeksysteem kan aanwezig blijven en blijft daarbij volledig operationeel! U kan dus ten allen tijde kiezen of uw orgel of instrument via een geponste draaiboek dan wel via een MIDI-bestand aangestuurd wordt!
  • General Midi compatibel(*), instelbaar op alle 16 BASIS-Midi-kanalen met talloze mogelijke instellingen per kanaal.
  • Aansluitpunt voor toevoerlucht aan de 4 zijkanten.
  • Stuurt 16 elementen aan.
  • De relatie tussen een element en de respectieve klep is instelbaar. U kan dus vrij kiezen welke luchtleiding naar welk element gaat en de unit achteraf zo instellen dat de juiste klep aangestuurd wordt.
  • Midi-IN- en Midi-OUT-aansluiting zodat u verschillende units in serie kan schakelen om een veelvoud van 16 elementen aan te sturen.
  • De duurtijd van de noten kan ingesteld worden.
  • De Wisselklep Unit werkt op 24V gelijkstroom. Om de buitenafmetingen uiterst compact te houden, werd geen voeding ingebouwd. Een externe voeding dient dus voorzien te worden. Wij hebben de perfecte voeding voor uw toepassing ontwikkeld waaarmee u één of meerdere units kan aansturen!

Wisselklep Unit 

Maattekening: