Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten ontleend worden

No rights can be derived from the content of this website

Aucun droit ne peut être dérivé du contenu de ce site Web

Pijp Creatie Programma

Uw pijpen gemaakt naar Uw specificaties met de hulp van onze unieke app

Pipe Creation Program

Your pipes made to your specifications with the help of our unique app

Tuyau Creation Programme

Vos tuyaux fabriqués selon vos spécifications à l'aide de notre app unique

 
 
 

Enkele afbeeldingen uit het 'Pijp Creatie Programma'

De essentie

Na een vierjaar lang ontwikkelproces zijn we bijna in staat om met een ongekende precisie houten pijpen te maken op maat met een levertijd van weken in plaats van maanden. Spoedbestellingen (sneller dan een week) kunnen ook (kan een meerprijs met zich meebrengen).


Hoe werkt het?

Via het ‘Pijp creatie programma’(nog in Beta) dat u via onderstaand formulier kan aanvragen, geeft u op een gebruiksvriendelijke manier de maten van de gewenste pijpenrij in. Kies voor een ingebouwd standaard pijp type (zoals gedekt, viool, open fluit, …) en bouw de rij op via het ingeven van de gewenste maten. Op elk moment kan u die dan nog aanpassen aan uw smaak en voorkeuren.

.

Het programma heeft volgende belangrijke functionaliteiten:

  • Startend vanaf nul kunnen de dimensies van de pijp of pijpenrij op een vlotte en intuïtieve manier ingegeven worden.
  • Het snel logisch uitbreiden van een pijpenrij met grotere en kleinere pijpen.
  • Een roteerbare 3D-view van het eindresultaat dat zich dadelijk aanpast bij verandering van de dimensies van uw pijp of pijpenrij.
  • Positioneren van de pijpenrij of zelfs in groepen opgedeelde pijpenrij op een paneel.
  • Exporteren naar een bestand die alle gegevens bevat die nodig zijn om uw bestelling te plaatsen of een prijsvraag te doen.


Beperkingen:

Grote pijpen zoals grote cello en grote bassen kunnen niet geproduceerd worden op deze manier. Momenteel zijn de maten van dit productie proces beperkt tot ongeveer 1200mm lengte en 65mm dikte. Ook losse pijpen komen niet in aanmerking, maar de rij hoeft verder niet chromatisch te zijn.


Wat kost het programma?

De basisversie is gratis

We overwegen een betalende versie met extra mogelijkheden waaronder:

  • exporteren van alle data en afmetingen naar een rekenblad,
  • exporteren naar een dxf-formaat van onderdelen (freins, stemschuiven etc.) zodat je deze bv. kan laten laseren,
  • exporteren naar een dxf-formaat van de pijp-panelen om deze bv. te (laten) maken met een CNC of laser.
  • exporteren naar een dxf-formaat van alle pijp-aanzichten om deze bv. te kunnen invoegen in een technische tekening.


Aanvragen programma

Geïnteresseerd in een vroege BETA testversie? Geef dan uw naam en e-mailadres hier onder in en klik op Verstuur'.

Er zal dan een download link naar je toegestuurd worden zodra een stabiele testversie beschikbaar is.


Afmetingenmatrix
Afmetingenmatrix
Het invoeren van alle afmetingen en hoeken/graden in een raster. Dat kan manueel voor elke individuele pijp, of het programma kan dit berekenen aan de hand van de afmetingen van de grootste en kleinste pijp.
3D-View
3D-View
U kan het eindresultaat bekijken in een roteerbare 3D-view
Positioneren van pijpen op een paneel
Positioneren van pijpen op een paneel
Met enkele muisklikken kan je de pijpen in groepen delen en ze dan vrij op het paneel positioneren. Dat kan voor iedere pijp individueel, of gebruik makend van de ingebouwde automatisatie.